Regulamin sklepu internetowego

§1

Informacje główne

 1. Sklep internetowy, znajdujący się pod adresem: http://www.paramid3d.com/sklep  umożliwia dokonywanie zakupów za pośrednictwem Internetu.
 2. Właścicielem sklepu internetowy jest PARAMID 3D Małgorzata Wójcik, ul. Wąska 11, 05-430 Celestynów, NIP 5321205091, REGON 012238005.
 3. Zakup w sklepie internetowym firmy PARAMID 3D  oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 4. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i zawierają dwie wartości zakupu: netto oraz brutto (z  VAT 23%).

§2

Realizacja zamówień, płatności

 1. Właściciel sklepu w internetowego w przypadku braku towaru na składzie magazynowy ma prawo anulować zamówienie i powiadomić o tym klienta w przeciągu 3 dni od daty złożenia zamówienia lub przedstawić klientowi najbliższą datę dostawy. W przypadku braku potwierdzenia (w formie mailowej)  przyjęcia nowych warunków dostawy, firma PARAMID 3D uznaje zamówienie za anulowane.
 2. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie danych teleadresowych wraz z poprawnym, istniejącym adresem e-mail i numerem telefonu pod którym będzie można potwierdzić złożenie zamówienia.
 3. Zamówienia w których nieprawidłowo wypełniono dane teleadresowe (nieistniejący e-mail, lub brak telefonu) mogą nie zostać zrealizowane.
 4. Koszty dostawy towaru pokrywa kupujący. Koszt dostawy zostanie przedstawiony w potwierdzeniu realizacji dostawy i zależy od bieżących stawek firm kurierskich oferowanych przez PARAMID 3D.
 5. Firma PARAMID 3D zastrzega sobie prawo do wstrzymania zamówień wzbudzających wątpliwości.
 6. Firma PARAMID 3D wystawia fakturę VAT na zakupiony towar będącą  jednocześnie gwarancją za zakupiony produkt. Wystawiona faktura VAT jest jednocześnie potwierdzeniem jakości dostarczonego produktu.
 7. Istnieje możliwość odbioru osobistego pod adresem ul. Arkuszowa 75, 02-934 Warszawa.
 8. Akceptowane formy płatności to: płatność gotówką przy odbiorze osobistym, przelew bankowy. W przypadku dokonywania przelewu prosimy o podanie w tytule numeru zamówienia. Dane do wpłaty: T-mobile Bank 77249010440000420030201631, PARAMID 3D, ul. Wąska 11, 05-430 Celestynów.

§3

Zwroty

 1. Klient będący konsumentem ma prawo do zwrotu towaru w ciągu 14 dni, na zasadach opisanych w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta z wyjątkiem punktu 2 niniejszego paragrafu.
 2. Produkty firmy DAVID Systems GmbH są zamówieniem na specjalne życzenie klienta i nie podlegają zwrotowi.
 3. Koszt przesyłki oraz ryzyko uszkodzenia/zaginięcia w transporcie ponosi klient. Firma PARAMID 3D nie przyjmuje żadnych przesyłek pobraniowych.
 4. Zwrotów należy dokonywać na adres: ul. Arkuszowa 75, 01-934 Warszawa

§4

Informacje końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta i inne przepisy powszechnie obowiązującego prawa.