2014-10-28

Eko-innowacyjne przedsiębiorstwo

W sierpniu tego roku nasza firma, wśród 250 przedsiębiorstw z terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, została przeszkolona w ramach projektu „Ekoinnowacyjne przedsiębiorstwa” (POKL.02.01.01-00-133/13). W ten sposób dołączyliśmy do grona firm, które są nastawione na:

W swojej działalności wykorzystujemy materiały biodegradowalne oraz materiały podlegające powtórnemu wykorzystaniu.