2015-10-03

SPOTKANIE PRODUCENTÓW DRUKAREK 3D W MINISTERSTWIE GOSPODARKI

W dniu 21 września br. odbyło się pierwsze spotkanie polskich producentów drukarek i technologii 3D, przedstawicieli kuźni i jednostek naukowych z przedstawicielami Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Organizatorem wydarzenia był Departament Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki. Wydarzenie było kontynuacją działań zmierzających do wzmocnienia więzi kooperacyjnych pomiędzy sektorami. Zaproszeni przedsiębiorcy mieli okazję zaprezentować swoje osiągnięcia i przedstawić możliwości współpracy międzysektorowej.